Dodela sertifikata za 155 žena

Etno mreža je u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalnom službom za zapošljavanje organizovala dodelu sertifikata za 155 žena, koje su u 23 opštine u Srbiji prošle obuku za samostalnog proizvođača rukotvorina u tehnikama veza, zlatoveza, tkanja, pustovanja i keramike/grnčarije.

Sertifikati su dodeljeni 23.septembra u prostorijama Nacionalne službe za zapošljavanje na Gundulićevom vencu u Beogradu.

Dodeli su pored dobitnica sertifikata iz 23 opštine iz cele Srbije, prisustvovali g.Mladjan Dinkić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja, g.Dejan Jovanović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, g.Violeta Jovanović, predsednica Etno mreže.

Statistički gledano, obuka za samostalnog proizvođača rukotvorina je sprovedena uz direktno učešće 26 edukatora i 3 mentora iz projektno edukativnog centra Etno mreže. Od ukupnog broja polaznica, tkanje je završilo 59 polaznica, vez 54, pustovanje 19, keramika 15 i necanje 5. Iako je komisija za ocenu bila visoko stručna i zahtevna, više od polovine učesnica je obuku završilo sa najvišom ocenom, dok je 1/5 učesnica starosne dobi ispod 30 godina što ohrabruje jer stvara osnov da se tradicionalna znanja sačuvaju od zaborava i uz savete dizajnera, pretvore u biznis i izvor prihoda za preduzimljive proizvođače.

Dobitnicama sertifikata se obratio i ministar Dinkić, koji je skrenuo pažnju na neravnopravnost polova u našem društvu: “Podržavamo rad Etno mreže, jer on pomaže da žene širom Srbije ono što znaju pretvore u posao, da se spoji tradicija sa modernim i lepo sa korisnim. Žene u Srbiji nemaju ravnopravan položaj, teže nalaze posao i manje su plaćene od muškaraca”, rекао je Dinkić i dodao da je taj problem joŠ izraženiji u unutrasnjosti i ekonomski nerazvijenim sredinama. Ministar Dinkić će podržati nastavak saradnje sa Protokolom Vlade RS koja tradicionalne rukotvorine poklanja stranim zvaničnicima pri dolasku u Srbiju. Ministar ekonomije je kazao i da bi trebalo osnovati centre u Beogradu, Nov