Ponosni pred svetom
Najnovije

juli 20, 2024

Ponosni pred svetom

Novo lice kampanje "Ponosnipredsvetom" uz podršku NALED-a i Fonda za razvoj - Vladislav Cvetković direktor za poslovno savetovanje u kompaniji PricewaterhouseCoopers i predsednik Upravnog ...

Pročitajte vest

Diplomate i zvaničnici

Rukotvorine Etno mreže koristi Protokol Vlade i državne institucije kao poslovne i diplomatske poklone

Diplomate i zvaničnici
Diplomate i zvaničnici
Diplomate i zvaničnici
Diplomate i zvaničnici

Proizvod meseca

Peškiri ukrašeni vezom

Peškir je pratio čoveka u svim obrednim trenucima u životnom ciklusu i bio je obavezan deo devojačke spreme i dar za značajne goste kao oznaka društvenog statusa pojedinca. Kao upotrebni predmet, služili su za brisanje tela, a posebni peškiri korišćeni su prilikom obedovanja i za prekrivanje hrane. Pretežno cvetnih motiva, obično su na užim krajevima ukrašavani vezom i čipkom, i tu je maštovitost žena naročito dolazila do izražaja. Primenjivi su i u savremenom enterijeru (hoteli, restorani) kojem daju šarm i poseban ugođaj toplin ...

Pogledajte proizvod

Pletene rukavice

Žene Etno mreže izrađuju raznovrsne replike etno rukavica – sa prstima ili samo sa palcem, do pola prsta ili preko zgloba, a i čipkane. Posebnu pažnju privlač ...

Pogledajte proizvod

Velika lopta

Pustovane lopte se smatraju najstarijom igračkom koju su deca nekada pravila ručnim valјanjem životinjske dlake, najčešće sa želјom da prekrate vreme i zab ...

Pogledajte proizvod

Monogram u pečatu

Pečati koji okružuju monogram odnosno slovo na glagoljici su inspirisani starim papirnatim novčanicama Narodne banke Kraljevine Srbije iz perioda 1903-1914. Novčanic ...

Pogledajte proizvod