Rukotvorine Etno mreže koristi Protokol Vlade i državne institucije kao poslovne i diplomatske poklone

diplomate-1-3.jpg
diplomate-1-4.jpg
diplomate-1-5.jpg
diplomate-1-6.jpg
diplomate-1-7.jpg
diplomate-2.jpg
diplomate-2-1.jpg
diplomate-2-2.jpg
diplomate-2-3.jpg
diplomate-2-4.jpg
diplomate-2-5.jpg
diplomate-2-6.jpg
diplomate-3.jpg
diplomate-3-1.jpg
diplomate-3-2.jpg
diplomate-3-3.jpg
diplomate-3-4.jpg
diplomate-3-6.jpg
Dubai expo.jpg
viber image 2.jpg