Prvi ženski poslovni forum

Prvi ženski poslovni forum „Napraviti promene“ u organizaciji TGI group održan je 26. novembra u beogradskom hotelu „Metropol“, s idejom da se promoviše uloga žena u Srbiji, u svim aspektima društva. Forum je zamišljen tako da omogući visok nivo rasprave o postizanju rodne ravnopravnosti u politici, privredi, kao i na umetničkoj sceni, a govorile su istaknute predstavnice političke, ekonomske, kulturne i medijske scene u Srbiji, lideri u poslu kojim se bave.

Forum je pokrenuo dijalog na temu ženskog liderstva i raspravu o odnosu između liderstva i organizacionog ponašanja, i otvorio pitanja uspona na političkoj lestvici govoreći o preprekama sa kojima se žene suočavaju da bi bile izabrane ili imenovane kao politički funkcioneri, uz neizostavno pitanje ravnopravnosti na tržištu rada.

Na ovom skupu, govorila je Violeta Jovanović o značaju žena u privredi, politici i institucijama u Srbiji i ulozi NALED-a u promeni radnog zakonodavstva u Srbiji, s porukom da svi koji predstavljaju intelektualnu elitu ovog društva imaju privilegiju i obavezu da svoje znanje i sposobnosti stave u funkciju razvoja društva i da bi i za druge, manje kadre stvorili šansu. Govoreći o Etno mreži, Jovanović je apelovala na prisutne da se angažuju i pruže podršku kako bi omogućile da kreativne i vredne žene iz ruralnih područja koje se bave rukotvorinama ostvare ravnopravniji položaj na tržištu rada i prihod od veština i znanja koje već poseduju.