Savez slepih u Zrenjaninu i Leskovcu

U saradnji sa Savezom slepih i slabovidih osoba Srbije u Zrenjaninu i Leskovcu se održavaju radionice u tehnici pustovanja-ručnog valjanja vune kojom se članovi Saveza osposobljavaju za radno angažovanje i veći stepen integracije u lokalnu zajednicu.

smrtovnice Osmrtnice

obuka-sa-savezom-slepih-u-zrenjaninu-i-leskovcu-2.jpg
obuka-sa-savezom-slepih-u-zrenjaninu-i-leskovcu-3.jpg
obuka-sa-savezom-slepih-u-zrenjaninu-i-leskovcu-4.jpg
obuka-sa-savezom-slepih-u-zrenjaninu-i-leskovcu.jpg