Analiza lokalnih zanatskih udruženja

Na nacionalnoj konferenciji u okviru proglašenja „Šampiona lokalnog razvoja“, u završnici projekta koji su sproveli NALED i Etno mreža uz podršku RAS-a, predstavljeni su nalazi prvog sveobuhvatnog istraživanja o kapacitetima zanatskih udruženja na lokalu.

Istraživanje je pokazalo da veliki neiskorišćeni potencijal za razvoj leži u kulturnom nasleđu i veštinama nezaposlenih žena koje poznaju tradicionalne tehnike izrade rukotvorina. U Srbiji deluje preko 500 zanatskih udruženja, kojima nedostaje sistemska podrška da bi postali centri ekonomske aktivnosti na lokalu.

Uz obuku i brendiranje ponude u turizmu, udruženja koja su učestvovala u istraživanju mogla bi da uposle više od 500 porodica na poslovima izrade rukotvorina. Najčešći vid podrške opština je ustupanje prostora bez nadoknade, ali tek polovina udruženja dobija takvu pomoć, a manje od 5% ima kanal za plasman kroz prodavnicu dok 30% nema e-mail kontakt, a tek svako deseto udruženje ima internet prezentaciju. Samo 43% članica prošlo je obuke tako da se većinom ovim poslom bave povremeno i amaterski.

U svečanoj završnici događaja, dodeljeni su i sertifikati o uspešno završenim obukama za članice zanatskih udruženja iz Čačka, Leskovca, Loznice, Šapca i Sremske Mitrovice. Sertifikate je uručila potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović uz poruku da će im veštine koje su stekle pomoći u obezbeđivanju radnog angažmana i plasmana rukotvorina.

analiza-lokalnih-zanatskih-udruzenja-1.jpg
analiza-lokalnih-zanatskih-udruzenja-2.jpg
analiza-lokalnih-zanatskih-udruzenja-3.jpg
analiza-lokalnih-zanatskih-udruzenja.jpg