Pustovanje u Subotici

Etno mreža je, u saradnji sa Savezom slepih Srbije, organizovala obuku pustovanja u Subotici. Veštinu izrade dekorativnih i upotrebnih predmeta tradicionalnim metodama, savladalo je sedam žena u okviru projekta “Pustovanje vune”, koji finansira ambasada Francuske u Republici Srbiji.

Ova tehnika ručnog obrađivanja vune, smatra se jednim od najstarijih zanata. Subotičanke su uspešno završile obuku uz stručno vođstvo edukatorke Etno mreže, Zlatice Jankulovski. Svim učesnicama biće uručeni i sertifikati za savladanu obuku.  

Slepe i slabovide osobe u Subotici će kroz izradu ručnih radova dobiti priliku da se afirmišu u svojoj sredini i da doprinesu kućnom budžetu, jer se, na ovaj način, osposobljavaju za radno angažovanje. Pored ovih prednosti, izrada rukotvorina i, posebno tehnika pustovanja, pomaže vežbanje motorike i služi i u terapeutske svrhe.

IMG_3677.png
IMG_3679.png
IMG_3680.png
IMG_3682.png
IMG_3683.png
IMG_3685.png
IMG_3684.png
IMG_3686.png
IMG_3687.png
IMG_3688.png
IMG_3689.png
IMG_3690.png
IMG_3691.png
IMG_3692.png
IMG_3696.png
IMG_3695.png