Seminar za edukatore

U subotu je u Beogradu održan prvi seminar Etno Mreže za demonstratore tradicionalnih tehnika izrade rukotvorina koji je okupio 30 žena iz 13 opština u Srbiji.

Kako u sistemu školstva nema sistematizovanog znanja i predavanja iz oblasti starih zanata, a na terenu je izražena potreba za kvalitetnim edukatorima, uvodni predavači Sofija Arsić i Dušanka Botunjac pripremile su konkretne planove i programe za sticanje unificiranih znanja iz 4 oblasti: vez-zlatovez, pustovanje, necanje i tkanje. Planirano je da nakon uvodne radionice budu organizovani tematski praktični seminari za edukatore u odabranim tehnikama kako bi se razvile dodatne veštine edukatora.

Namera je da se u narednom periodu osposobe radionice grupa članica koje bi radile sa licencom i prema visokim standardima edukacije i proizvodnje koje propisuje Etno mreža. Cilj je da se učvrsti mreža od 20ak opremljenih radionica sa obučenim demonstratorima u kojima Etno Mreža postavlja standard, sistematizuje znanja i pruža jednoobrazna predavanja u skladu sa dugogodišnjim iskustvom.

Nakon završene višemesečne obuke, Etno Mreža će licencirati radionice i edukatore koji sa uspehom polože ispite teorijskih i praktičnih znanja.

smrtovnice Osmrtnice