Priprema za javne radove

Povodom početka projekta javnih radova u saradnji s Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalnom službom za zapošljavanje, Etno mreža je organizovala pripremni sastanak sa predstavnicima osam grupa članica u cilju usaglašavanja projektnih ciljeva i dinamike realizacije. Projektom će biti obuhvaćeno četrdeset nezaposlenih žena kao direktnih učesnica javnog rada koje će uz adekvatnu obuku, nadzor i konsultacije sa dizajnerom tokom šest meseci trajanja javnog rada, proizvesti kvalitetne i dobro osmišljene rukotvorine koje će biti predate ministarstvu kao pokloni za reprezentaciju.