Seminar o srpskom peškiru

U organizaciji Etno mreže, u Etnografskom muzeju Beograda organizovan je seminar o tradicionalnom srpskom peškiru. Kustos muzeja Irena Fileki je uz podršku svojih kolega iz muzeja, polaznicima seminara predstavila istoriju i značenje peškira u srpskoj tradiciji, sa akcentom na ulogama koje je peškir imao u obredima koji prate čoveka od rođenja do smrti. Etnografski muzej je otvorio svoje riznice i dao na uvid članicama Etno mreže, vrsnim poznavaocima tradicionalnih tehnika izrade rukotvorina, neke od svojih najreprezentativnijih, starih primeraka srpskog peškira, čuvajući i na taj način naše bogato nasleđe od zaborava.

Etno mreža kroz svoj rad kontinuirano ističe dragocenu ulogu muzeja u očuvanju kulturnog nasleđa, kao aktivnih čuvara tradicionalnih znanja koji mogu značajno da doprinesu kvalitetnoj reprodukciji kao prvom koraku u očuvanju starih motiva i tehnika. Iz navedenih razloga, Etno mreža neguje saradnju sa Etnografskim muzejem i zavičajnim muzejima u Srbiji koja je od izuzetnog značaja za unapređenje znanja i veština proizvođača kao i kvalitet rukotvorina Etno mreže.

U diskusiji tokom seminara je ukazano na potrebu da se objedinjenim delovanjem institucija, donatora, poslovnog i nevladinog sektora, koristeći pozitivne primere iz okruženja, doprinese edukaciji javnosti u Srbiji o važnosti očuvanja tradicionalnih motiva, ali i poboljšanju kvaliteta srpskih rukotvorina i stvaranju tržišta za plasman ovih proizvoda.

U okviru seminara, žene iz Srbije, od Subotice do Bele Palanke, imale su priliku da posete i stalnu postavku Etnografskog muzeja, kao i jedinstvenu izložbu zubuna.

smrtovnice Osmrtnice