Pokrenuta inicijativa 1000 žena

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Srbije u saradnji sa Etno mrežom i NALED-om pokrenulo je danas inicijativu za upošlјavanje 1.000 žena u ruralnim područjima u narednih godinu dana na poslovima izrade tradicionalnih rukotvorina kao poslovnih i diplomatskih poklona. Inicijativa „1.000 žena“ je upućena društveno odgovornim kompanijama, institucijama i ambasadama, koje nabavkom finih rukotvorina za potrebe reprezentacije mogu da doprinesu ekonomskom osnaživanju žena i mladih na selu i očuvanju kulturnog nasleđa naše zemlјe.

- Više od 50% radno sposobnih žena na selu je formalno nezaposleno, 3 od 4 žene rade bez plate, a samo 12% su vlasnice imovine. Time one predstavlјaju zanemareni potencijal za društveni i privredni razvoj. Vrednujući rad žena na selu, kao potpredsednica Vlade svim zvaničnicima sa kojima se sastajem poklanjam upravo tradicionalne srpske proizvode koje izrađuju žene na selu. Ovom inicijativom želimo da doprinesemo smanjenju siromaštva, ekonomskom osnaživanju i afirmaciji uloge žena u lokalnoj zajednici i ruralnoj ekonomiji – izjavila je na predstavlјanju inicijative potpredsednica Vlade Srbije i predsedavajuća Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost prof. dr Zorana Mihajlović, koja je pokrovitelј akcije „1.000 žena“.

Na svečanosti u Skupštini grada Beograda predstavlјena je internet strana www.1000zena.rs, koja sadrži informacije o najlepšim rukotvorinama iz svih krajeva Srbije i predmetima izrađenih od prirodnih materijala starim tehnikama kao što su vez i zlatovez, necanje, pustovanje, tkanje, heklanje. Na sajtu je počeo da otkucava i „Sat zapošlјavanja“, brojač koji će pratiti koliko je žena uposleno. Želјa nam je da u narednih godinu dana obezbedimo posao za 1.000 žena u trajanju od najmanje tri meseca. Da bi jedna žena na ovaj način ostvarila dodatne prihode za svoje domaćinstvo, potrebno je da proizvede i proda 14 rukotvorina srednje složenosti (oko 40 sati rada) tako da pozivamo društveno odgovorne organizacije da se priklјuče i podrže naših 1.000 že