Ćilimom s juga na sever

U prostoru muzeja grada Sombora održano svečano otvaranje izložbe 'Ćilimom s juga na sver' na kojoj su prikazani najlepši primerci staparskog i pirotskog ćilima. Izložba je realizovana u saradnji grada Sombora, opštine Pirot i Etno mreže uz podršku muzeja grada Sombora, NALED-a i Ambasade Australije u Srbiji i otvorena je za sve zainteresovane do 18. jula 2015. godine.

Izložba je organizovana u sklopu aktivnosti na povezivanju žena iz pirotskog i somborskog kraja radi očuvanja ćilimarstva i razmene iskustava u izradi ćilima. Jedan od rezultata ove saradnje je pokretanje inicijative da se staparski ćilim nakon što je spasen od zaborava pridruži pirotskom ćilimu na nacionalnoj listi nematerijalnog kulturnog nasleđa.

Na današnjem otvaranju izložbe najavljena je tkačka kolonija u Staparu krajem avgusta, kao i plan da se pored ovog jesenjeg okupljanja, upriliči i prolećna kolonija na Staroj planini. Na izložbi je pokrenuta i inicijativada se deo sredstava koje opštine izdvajaju za razvoj sporta, usmere u fond za žene čuvare tradicije kojim treba da se obezbede neophodna sredstva za angažovanje žena na lokalu koje vrše važnu javnu funkciju i prenose tradicionalna znanja na decu i mlade.