Sastanak sa Ženskom parlamentarnom mrežom

Uz podršku međunarodnog republikanskog instituta (IRI), Etno mreža je u Narodnoj skupštini održala prezentaciju s poslanicama iz Ženske parlamentarne mreže u cilju uspostavljanja saradnje i angažovanja poslanica da pruže podršku ženama u ruralnim područjima koje se bave rukotvorinama. Etno mreža je poslanicama predstavila rezultate desetogodišnjeg rada i planove za naredni period, kao i predloge mera za koje poslanice mogu da se zalažu kroz parlament, izvršnu vlast i lokalnu samoupravu.

Dogovoreno je da Ženska parlamentarna mreža podrži napore Etno mreže u zagovaranju predloženih mera s akcentom na saradnji s Parlamentom na organizaciji nove izložbe, kao i da informiše lokalne odborničke mreže o ovim merama i mogućnostima za angažovanje Etno mreže u nekoj od lokalnih sredina. Dodatno, poslanice su izrazile spremnost da podrže inicijativu Etno mreže i međunarodne zajednice ka gradonačelniku grada Beograda u cilju pokretanja gradske etno galerije u srcu Beograda.

smrtovnice Osmrtnice