“Žensko liderstvo za budućnost”

Međunarodni republikanski institut (IRI) kao izvršni partner USAID-a koji realizuje svoj program u Srbiji, je u saradnji sa Ženskom liderskom mrežom (WDN) u hotelu Metropol u Beogradu, od 6-7. aprila održao konferenciju pod nazivom “Žensko liderstvo za budućnost”. Cilj konferencije je bio zagovaranje ekonomskih reformi kroz kreiranje jasnih javnih politika za razvoj ženskog preduzetništva i podršku ženama na rukovodećim pozicijama.

Konferenciji je prisustvovalo oko 50 žena iz politike, biznisa, civilnog sektora i medija koje su na rukovodećim položajima u SAD, EU, regionu i Srbiji, a među kojima i predstavnice Etno mreže i članice iz Negotina, Inđije, Bele Palanke, Zrenjanina, Velikog Gradišta i Kruševca. Na panelu Etno mreže je pored odabranih žena na rukovodećim pozicijama u Srbiji, aktivno učestvovala i Temi Longaberger (http://www.longaberger.com/) kao uspešna vlasnica privatnog biznisa u SAD. Konferenciji su aktivno doprinele i predstavnice Ženske parlamentarne mreže, medu kojima i Gordana Čomić, Dubravka Filipovski, Marija Obradović, Vesna Jovicki, Danka Jokić i Jelena Travar-Miljević.

Preporuke koje su proistekle sa panela Etno mreže obuhvataju kako sledi:

1. Izvršiti sveobuhvatnu reformu inspekcija (edukativna i preventivna, ne kaznena funkcija)
2. Ujednačiti postupanje filijala poreske uprave na lokalu
3. Izmeniti uredbu o paušalnom oporezivanju preduzetnika kako bi se smanjila arbitrarnost u razrezivanju stepena oporezivanja
4. Započeti reformu radnog zakonodavstva kroz stepenovanje poreza za početnike u biznisu, MSP, preduzetnice i porodični biznis
5. Izmeniti zakon o zadrugama tako da se posebna pažnja obrati i na umetničko-zanatske zadruge i omogući povoljnija isplata članicama za proizvode plasirane preko zadruge
6. Obezbediti povoljnije kredite i bespovratna sredstva za MSP kao i mogućnost za obezbeđenje zaloge za preduzetnice
7. Omogućiti prodaju i plaćanje putem interneta
8. Uvesti preduzetniš