Izložba u Pančevu

U okviru projekta „Etno-mreže“ za poboljšanje kvaliteta tradicionalnih rukotvorina, uz podršku Opština Inđija, Loznica, Subotica, Senta, Pančevo i Pećinci, organizovana je edukacija proizvođača rukotvorina, pretežno žena. Edukacija je bila usmerena na stvaranje dobrog i kvalitetnog proizvoda, karakterističnog za područje svake od navedenih opština i primerenog zahtevima savremenog tržišta, uz revitalizaciju tradicionalnih tehnika izrade rukotvorina, kao i na samozapošljavanje žena i mladih, naročito u ruralnim područjima. Edukacija se sastojala iz opštih i specijalizovanih kurseva i stručne pomoći u definisanju proizvodnog programa i proizvoda opremljenog prema zahtevima savremenog tržišta. Promotivne izložbe su organizovane kako bi se promovisali rezultati projekta i edukovala lokalna zajednica o važnosti proizvodnje rukotvorina. Izloženi eksponati su specifičan vid tradicionalnog suvenira – pokloni za poslovne partnere. Svaki od njih zadovoljava zahteve dobrog i kvalitetnog proizvoda: prirodan materijal, tradicionalna tehnika izrade, autentičan dizajn zasnovan na tradicionalnim motivima karakterističnim za navedena podneblja, uključujući sertifikate i odgovarajuću ambalažu. Čestitamo svim učesnicama u projektu i očekujemo da lokalna samouprava nastavi da pruža aktivnu podršku proizvođačima u svojoj opštini.

smrtovnice Osmrtnice