Otvaranje radionice Unikata u Kikindi

U okviru pilot projekta, koji se kasnije razvio u Etno-mrežu, sredstvima CRDA-E programa pomognuto je proizvođačima rukotvorina da se organizuju u savremenu zadrugu za marketing rukotvorina. Kasnije je zadruzi obezbedena oprema potrebna za proširenje proizvodnje rukotvorina i zvanično otvaranje je odrzano u januaru.