Sajam Biznis Baza

Predstavljanje na Sajmu preduzetništva je organizovano kako bi se privukli partneri, pre svega odgovarajuca ministarstva (dijaspora i ekonomija), privredne komore i druge vladine ustanove koje odobravaju podsticaje za proizvođače rukotvorina (poreski podsticaji i podsticaji za izvoz). Učešće Etno mreže na sajmu je takođe omogućilo članicama Etno mreže da prepoznaju dobavljače sirovina, dizajnere, organizacije koje se bave obukom i kupce rukotvorina kako bi unapredile pregovaračku moć proizvođača rukotvorina na domaćem tržištu.