Etno mreža na Božićnom bazaru

U subotu, 4.12.2010. godine Etno mreža je učestvovala na desetom humanitarnom božićnom bazaru na Beogradskom sajmu u organizaciji Međunarodnog kluba žena iz Beograda. Zahvaljujući saradnji sa Klubom, Etno mreža je pozvana da aktivno učestvuje u ovom događaju, koji podrazumeva ponudu autentičnih proizvoda različitih zemalja i međunarodnih kuhinja, te je i uloga Etno mreže bila da predstavi autentične proizvode iz Srbije.

Ambasadorke i supruge ambasadora, direktora donatorskih programa i kompanija sa sedištem u Beogradu su i ovom prilikom organizovale prodaju suvenira i proizvoda karakterističnih za njihove zemlje, kako bi prikupile prihod za dobrotvorne svrhe. Deo prihoda od prodaje proizvoda Etno mreže je izdvojen za dobrotvorni fond Bazara iz kojeg Međunarodni klub žena finansira odabrane projekte iz jedne od šest prioritetnih grupa: žrtve nasilja i trafikinga, hendikepirane osobe, obrazovanje romske dece, pomoć starim osobama, interno raseljena lica i za hitne intervencije.

Božićni bazaar je događaj međunarodnog karaktera koji posetiocima nudi mogućnost da kupe proizvode i probaju raznovrsnu hranu iz različitih krajeva sveta. Međunarodni klub žena ovaj događaj definiše kao porodičnu manifestaciju koja obuhvata kupovinu, zabavu, kulturni program i hranu. Praznična atmosfera se nadopunjuje osećanjem društveno korisnog rada i voluntarizma sa ciljem prikupljanja prihoda u dobrotvorne svrhe kroz \'međunarodnu kupovinu\'. Prošle godine je prikupljeno preko 100.000 evra a očekuje se da prihod od ovogodišnjeg bazara bude još veći zbog većeg broja učesnika.

Na ovogodišnjem bazaru je učestvovalo preko 30 izlagača iz različitih zemalja (Grčka, Slovenija, Crna Gora, Šri Lanka, SAD, Izrael, Francuska, Austrija, Ujedinjene nacije...) a Etno mreža je predstavila autentične proizvode iz Srbije kroz prezentaciju tradicionalnih rukotvorina. Mnogobrojni posetioci štanda Etno mreže su pohvalili postavku i pitali gde mimo sajma mogu da kupe ove proizvode.