Dani Brestovačke Banje

U okviru projekta „Etno-mreže“ za poboljšanje kvaliteta tradicionalnih rukotvorina, uz podršku Opština Inđija, Loznica, Subotica, Senta, Pančevo i Pećinci, organizovana je edukacija proizvođača rukotvorina, pretežno žena. Edukacija je bila usmerena na stvaranje dobrog i kvalitetnog proizvoda, karakterističnog za područje svake od navedenih opština i primerenog zahtevima savremenog tržišta, uz revitalizaciju tradicionalnih tehnika izrade rukotvorina, kao i na samozapošljavanje žena i mladih, naročito u ruralnim područjima. Edukacija se sastojala iz opštih i specijalizovanih kurseva i stručne pomoći u definisanju proizvodnog programa i proizvoda opremljenog prema zahtevima savremenog tržišta.

smrtovnice Osmrtnice