Sastanak Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost

U Vladi Srbije održan je sastanak Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost gde je najavljeno da će do 1.marta biti spreman Akcioni plan sa konkretnim projektima i rokovima za njihovu realizaciju kroz koje će se ženama u Srbiji pružiti podrška da se uklјuče u preduzetništvo.

„Želimo da pitanje rodne ravnopravnosti podignemo na nivo vlade. Poguraćemo žene da uđu u biznis u svim segmentima u kojima je moguće jer je to način da budu samostalne i da učestvuju u privrednom razvoju. Mi smo žene i sa ovim Akcionim planom odmah krećemo u akciju“, izjavila je potpredsednik vlade Srbije i predsednik ovog tela, prof. dr Zorana Mihajlović nakon sednice tela na kome je razgovarala sa predstavnicama više od 30 udruženja poslovnih žena iz cele Srbije.

„Današnji sastanak je prvi sastanak sa ženama preduzetnicama, ženama u biznisu, privredi, ekonomiji. Ove žene danas predstavlјaju stotine i stotine žena koje se već bave biznisom ili koje žele da se bave biznisom jer mislimo da je to mogućnost da se Srbija razvija“, istakla je Mihajlović.

Violeta Jovanović, izvršna direktorka NALED-a i predsednica Upravnog odbora Etno mreže izjavila je da se kroz ovu inicijativu može uticati na promenu propisa i procedura koji sprečavaju veće učešće žena u biznisu i na upravlјačkim pozicijama u politici i privredi.

„Ova inicijativa je izuzetan prvi korak u ovom pravcu i dolazi u pravom trenutku kad se usvaja nova Strategija o razvoju preduzetništva. Predlažemo konkretne mere i programe podrške za žene u ruralnim područjima kako bismo im omogućili da na osnovu veština kojima vladaju mogu da ostvare prihode za sebe i svoje porodice “, zaklјučila je Jovanović.

smrtovnice Osmrtnice