Etno Mreža u Beču

Krajem aprila članice Etno mreže iz Negotina, Velikog Gradišta, Kučeva i Golupca su organizovano nastupile na manifestaciji dani Homolja u Beču kako bi predstavile proizvode svojih grupa i privukle pažnju naših sunarodnika u Austriji.

Izuzetna posećenost štanda na kojem su bili izloženi proizvodi ovih grupa rezultirala je velikom zainteresovanošću srpske dijaspore za tradicionalnim etno proizvodima kao i pregovorima o učešću na narednim manifestacijama i mogućim poslovima na osnovu ostvarenih kontakata.

smrtovnice Osmrtnice