Obuka sa Savezom slepih u Zrenjaninu i Leskovcu

U saradnji sa Savezom slepih i slabovidih osoba Srbije u Zrenjaninu i Leskovcu se održavaju radionice u tehnici pustovanja-ručnog valjanja vune kojom se članovi Saveza osposobljavaju za radno angažovanje i veći stepen integracije u lokalnu zajednicu.

Obuka sa Savezom slepih u Zrenjaninu i Leskovcu
Obuka sa Savezom slepih u Zrenjaninu i Leskovcu
Obuka sa Savezom slepih u Zrenjaninu i Leskovcu
Obuka sa Savezom slepih u Zrenjaninu i Leskovcu