Diplomate u poseti 3.tkačkoj koloniji u Dojkincima na Staroj planini

Diplomate u poseti 3. tkačkoj koloniji u Dojkincima na Staroj planini.